За нас Услуги Контакти
Видове Спа Спа Проектиране Спа Оборудване Спа Мениджмънт

Нови изисквания за сертифициране на Балнеолечебен център

Изискване за сертифициране на Балнеолечебен център

Балнеолечебен (медикъл СПА) център е център, в който се прилагат здравни процедури, базирани на естествени лечебни фактори (минерална вода и/или лечебна кал), и се предлагат разнообразни терапевтични програми, които се провеждат в специализирано оборудвани кабинети, зали и помещения, предназначени за осъществяване на диагностика, лечение, рехабилитация и профилактика.

Минимални задължителни изисквания към балнеолечебен (медикъл СПА) център

I.   Изисквания към изграждането

Балнеолечебният (медикъл СПА) център се изгражда съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения и Наредба № 30 от 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт \"Физикална и рехабилитационна медицина\" (ДВ, бр. 85 от 2004 г.).

Балнеолечебният център трябва да отговаря и на следните изисквания:

А) Балнеолечебният център включва:

1. водолечебна секция;

2. термотерапевтична секция:

  1. суха топлина;

  2. влажна топлина;

 1. помещение за контрастни процедури;

 2. зона за релакс.

  Б) Инсталации в балнеолечебния център:


 1. водопроводна, канализационна, електрическа, отоплителна и вентилационна инсталация в съответствие с акта за въвеждане в експлоатация съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията;

 2. телефонна;

 3. климатична.

  Отоплителната и климатичната инсталация имат възможност за регулиране на температурата на въздуха.

  Забележка. Изискването по буква \"А\", т. 1 не се отнася за самостоятелните балнеолечебни центрове, разположени в градска среда.


II.     Изисквания към обзавеждането и оборудването


1.    Закрит плувен басейн:

1.1.    различните дълбочини на басейна се обозначават ясно по ръбовете му;

1.2.    в най-плитката и най-дълбоката част на басейна има стълби с перила;

1.3.    забранени са трамплини и платформи за гмуркане;

1.4.   два метра от повърхността около басейна се облицова с материали със специално покритие против подхлъзване;

1.5.    наличие на бани и съблекални към плувния басейн на разстояние не повече от 60 м от басейна;

1.6.    наличие на тоалетни в близост до плувния басейн: за хора с намалена подвижност - 1 клетка; и по една клетка за жени и за мъже;

1.7.    басейнът трябва да отговаря и на изискванията на наредбата по чл. 78а, ал. 2 ЗЗ.

2.     Водолечебна секция (минимум едно от изброените):

2.1.    терапевтичен басейн;

2.2.    лечебни вани - тангенторна и/или хидромасажна, и/или аеромасажна, и/или класическа - 4 бр.

3.     Термотерапевтична секция:

3.1.    суха топлина (минимум едно от изброените):

3.1.1.    финландска сауна;

3.1.2.    билкова сауна;

3.1.3.    инфраред сауна;

3.1.4.    кварцова сауна;

3.1.5.    или други възможни от същата категория;

3.2.    влажна топлина (минимум едно от изброените):

3.2.1.    класическа парна баня;

3.2.2.    римска баня;

3.2.3.    турска баня (хамам);

3.2.4.    солна стая;

3.2.5.    или други възможни от същата категория.

4.     Помещение за контрастни процедури (минимум едно от изброените):

4.1.    шоков басейн;

4.2.    контрастен душ;

4.3.    леден фонтан;

4.4.    ледена стая;

4.5.    кнайп пътека;

4.6.    душ Виши;

4.7.    шарко душ;

4.8.    или други възможни от същата категория.

5.     Зона за релакс:

5.1.    да има тиха и приятна нежна музика с възможност за контрол на силата на звука;

5.2.    затоплени кресла, шезлонги и/или лежанки;

5.3.    температурата в помещението трябва да бъде не по-ниска от 20 - 22 °С;

5.4.    светлината да бъде мека и приглушена, без ярки осветителни тела, дразнещи очите, с възможност за контрол на нивото на светлината;

5.5.    съоръженията да предполагат ергономичен комфорт.

6.     Информационна табела, указваща състава и свойствата на водата, когато се използва минерална вода. Противопоказания.

7.     Санитарни помещения:

7.1.    съблекални (отделно за мъже и за жени):

7.1.1.    индивидуални гардеробчета/шкафчета със закачалки за преобличане, с ключ;

7.1.2.    пейки за преобличане по 0,6 м на посетител;

7.1.3.    кош за отпадъци;

7.1.4.    обезопасен контакт;

7.2.    бани:

7.2.1.    душ с топла и студена вода;

7.2.2.    течен сапун;

7.2.3.    душовите помещения се устройват във връзка със съблекалните.

8.    Тоалетни. Във всяка тоалетна клетка:

8.1.    врата с брава информатор и закачалка;

8.2.    кош за отпадъци;

8.3.    мивка с топла и студена вода, течен сапун, хартиени салфетки/рола (може да е в преддверие).


III.     Изисквания към обслужването:


1.    посрещане от рецепционист;

2.    предоставяне на атрибути за ползване на центъра (ключ за гардероб, кърпа и др.);

3.    извършване на процедура;

4.    изпращане на клиента.


IV.    Изисквания към предоставяни услуги


1.    Лечебната дейност се осъществява при спазване изискванията на Наредба № 30 от 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт \"Физикална и рехабилитационна медицина\".

2.    Даване на информация за:

2.1.    всички пакети и процедури,предлагани в центъра;

2.2.   предлаганите методи за лечение и профилактика - основни физико-химични характеристики на водата.

3.    Издаване на заключителен лист на потребителя след приключване на терапевтичната програма.


 1. Посочване на цената на отделните услуги в ценоразпис, поставен на видно място в обекта.


V.  Изисквания към професионалната и езиковата квалификация на персонала


 1. Управител на центъра е лице, което отговаря на изискванията на Закона за лечебните заведения за съответния вид лечебно заведение.

 2. Лечебната дейност се ръководи от лекар с призната медицинска специалност по физикална и рехабилитационна медицина.

 3. Медицински и немедицински специалисти, в съответствие с изискванията на Наредба № 30 от 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт \"Физикална и рехабилитационна медицина\", получили своето образование в акредитирани висши училища, и езикова квалификация - 1 чужд език.

 4. Немедицински специалисти, получили професионална квалификация по смисъла на Закона за професионалното образование и обучение в лицензиран център за професионално обучение и езикова квалификация - ползване на 1 чужд език:

  1. изпълнител на термални процедури;

 1. здравен асистент.

 1. Друг персонал:

  1. рецепционист - средно образование и професионална квалификация в туризма; езикова квалификация - 1 чужд език.