За нас Услуги Контакти
Видове Спа Спа Проектиране Спа Оборудване Спа Мениджмънт

SPA мениджмънт

SPA мениджмънт

Отличната реклама привлича клиенти, но отличното обслужване ги задържа.

Не може да бъде създаден един универсален модел на управление на СПА център, той е строго индивидуален за различните видове комплекси. Моделът на управление на един СПА център е в пряка зависимост от вида на центъра, от неговите специфични характеристики. На първо място след вземането на решение относно вида и размера на СПА центъра е разработването на управленска и маркетингова стратегия. Управлението на СПА център се състои в ръководене и координиране на процесите по обслужване на клиента с цел постигане на оптимални резултати. От своя страна оптимални резултати се постигат чрез максималното задоволяване на потребностите и нуждите на клиентите. По този начин се изгражда една здрава връзка между клиента и центъра. За предлагане на качествен продукт основна роля играе мотивацията на персонала и по-конкретно на терапевтите, които се явяват основни фигури в един СПА център. Те прекарват най-дълго време с гостите, като доброто изпълнение на работата им определя и удовлетворението на клиента.

Ние предлагаме разработване на успешна стратегия за управление на Вашият СПА Център. 
При проявен интерес се свържете с нас!

Очаквайте скоро програмата на предстоящото обучение по СПА Менджмънт!