Контакти

Автоматизация на басейни

Автоматизация на басейни

Правилната и лесна експлоатация на един басейн е неизменно свързана с използването на  системи за автоматично дозиране, които осигуряват постоянен мониторинг за качеството на водата в басейна.

Системите за автоматично дозиране измерват параметрите на водата в реално време и съобразно тези показанията, управлява  съответната система за дезинфеекция (дозаторни помпи, солна електролиза или други системи за дезинфекция). По този начин се поддържат в оптимални граници нивото на рН и количеството на дезинфектанта. 
Чрез системите за автоматично дозиране се постига кристално чиста вода с минимална човешка намеса, а  в комбинация с Poolstation, дозиращата система може да се следи и управлява от разстояние.

"PoolStation"  е автоматизирана система за контрол на басейна през интернет с помощта на таблет, лаптоп или смартфон.Разполага с MODBUS – управление на дозаторна система, UV система или солна електролиза . Дава възможност за управление на помпи, осветление, атракции и напоителни системи. Системата следи за правилното функциониране на инсталацията и информира своевременно за настъпили изменения.

Контролер  - контролер за измерване и дозиране на химикали при обществени басейни. Контролира водния баланс посредством измервателни електроди. Има възможност за работа както с пропорционални дозиращи помпи, така и с електро-магнитен клапан или контролиращ дозиращ съд за таблетки.

Техническо оборудване за басейни

The art of SPA - Към съдържанието

Повече от