Контакти

Как да превърнем СПА Центъра в доходоносна инвестиция?

Единствено доволният клиент е гаранция за успеха на Вашият СПА Център!

 

Красивата и уютна обстановка не е автоматична гаранция за успех. Добрата реклама привлича клиенти, но отличното обслужване ги задържа. Необходимо е да се осигури качество и комфорт при обслужване на Вашите клиенти, то изисква професионални знания и умения в организацията и управлението на Вашето СПА простарнство.

 

Не може да бъде създаден един универсален модел на управление на СПА център,тъй като той е строго индивидуален за различните видове комплекси.  Основните разлики в управлението идват от начините на неговото създаване. Могат да бъдат разграничени три вида на управление на СПА център:

1. Управление,създадено на принципа на франчайзингов договор- основното при този тип управление е,че фирмата,хотела или частното лице (франчайзополучател) осъществява връзка с друга фирма (франчайзодател),която вече е изградила определен имидж в областта на СПА, има добри пазарни позиции, разработена инфраструктура. Обикновено тази фирма се намира на чуждестранна територии и търси да разшири дейността си в България. При този принцип франчайзодателя отдава на франчайзополуателя готова схема на управление, създадена от него и разработена в другите му центрове. Франчайзополучателя е длъжен да разработи и приложи тази схема в новия СПА център,като се съобрази с всички изисквания на франчайзодателя.Недостатъците на този тип на управление е,че се създава едно доста високо ниво на инвазия на чуждестранни фирми на българския пазар,с вече разработени и тествани през годините структури и с доста голям опит в областта на СПА.Сроковете за тези договори обикновено са доста дълги и се изисква доста време преди българският инициатор да успее да се отдели от чуждестранната фирма, без да наруши договора. При този принцип се създават високи бариери за български фирми, които се опитват сами да пробият на пазара със собствена структура и идеи.

2. Отдаване под наем на друга фирма- при този метод на управление СПА центъра може да се помещава в хотел, но да не се намира под неговата шапка на управление. Този принцип се избягва, тъй като обикновено СПА центровете изградени в хотелите се изграждат от самите собственици на хотела. В случай, че помещенията се наемат и там се изгради един частен СПА център, който плаща наем на хотела винаги се създава и риска, името на  хотела ще бъде асоциирано с името на СПА центъра.По този начин хотела рискува при евентуален провал на СПА центъра или компрометиране на имиджа му да пострада и имиджа на хотела.

3. Разработване на управление на СПА центъра като част от управлението на хотела/ комплекса Макар и доста рисков в началото, този метод на управление е и най-рентабилен. практичен за фирми,които искат да изградят СПА центрове, чрез собствено управление на СПА центъра. Ако собственикът на хотела има опит в тази сфера, той би могъл сам да разработи и структурата на управление на СПА центъра. Ако пък не се чувства достатъчно компетентен в областта той би могъл да наеме фирма, която да разработи модела на управление на центъра му. Този вариант се явява и най-доходоносен за инвеститора, тъй като не се обвързва нито с плащане на франчайзингови такси, нито на наем на хотел, а функционира самостоятелно. При този вариант на управление може много по-лесно да се съгласува рекламирането на СПА Центъра заедно с рекламирането на хотела, както и по-гъвкаво предлагане на СПА процедурите съвместно с хотелско настаняване, СПА кухня и различни  съвместни спортни и/или развлекателни инициативи.

 

Изпълнените и менажираните от нас СПА простарнства отговарят на високите европейските стандартни и изисквания. Ние работим активно, за да стане България посещавана СПА дестинация в Европа!

новини